Page 2 - Festskrift100
P. 2

Forord

Den 1. august 1915 blev DMF Fyns Stift dannet på et møde i Ringe.
Navnet var dog i starten Sydfynske Musikerforening.

Nu er der gået 100 år, og det kan måske være interessant at kigge tilbage på
nogle af de højdepunkter, der har været inde over gennem de mange år.

Et 100 års jubilæum er jo en markant begivenhed, når man tænker på, at afde-
lingen hører til de mindre afdelinger i hele landsforbundet. Et stort antal en-
gagerede medlemmer har dog gennem alle årene medvirket til, at afdelingen
stadig i dag er meget virksom.

Det har været meget interessant at gå på opdagelse i de gamle protokoller og
følge udviklingen i foreningens virke gennem alle disse år.
Gennem læsningen af referater m.m. har man nærmest “lært” en masse
spændende musikere at kende. Det er jo et stykke samfundshistorie, der her
rulles ud for øjnene af én.

Musikere er på sin vis nok konkurrenter, men i høj grad også kolleger, som
har respekt for hinandens arbejde, og vi kan til stadighed inspirere hinanden,
ikke mindst når vi mødes til afdelingens arrangementer.

For at fastholde lidt af historien blev bestyrelsen enige om, at man ville udar-
bejde et lille festskrift. Det rummer selvfølgelig kun et beskedent udsnit af
alt det, der er sket i afdelingen i 100 år. Det har været svært at vælge, og en hel
del er kun med i form af overskrifter.

Vi håber, I vil finde stor fornøjelse i at gå på opdagelse i historien om

   Fyns Stifts Landmusiker Forening gennem 100 år

                                         Carsten Pedersen
   1   2   3   4   5   6   7