Page 4 - Festskrift100
P. 4

Et lille historisk tilbageblik

Foreningens første generalforsamling blev altså afholdt den 1. august på Ringe Hotel,
og alle love, der var opstillet, blev vedtaget. Samme dag blev der afholdt bestyrelses-
møde, hvor L. Chr. Jensen fra Højby blev valgt som formand og Waldemar Mikkelsen
fra Nr. Søby blev valgt som kasserer.

Ringe Hotel blev i mange år ”base” for afholdelse af bestyrelsesmøder og generalfor-
samlinger.

På generalforsamlingen i august 1917 var der mødt så få medlemmer op, at intet
kunne vedtages. På dette møde startede de første forhandlinger om optagelse i lands-
forbundet. Ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling var der dog ikke stor
interesse blandt medlemmerne, så spørgsmålet blev udskudt til senere.

Ved den efterfølgende generalforsamling i 1918 var fremmødet meget lille, og man
besluttede, at man fremover ville blive afkrævet 1 kr. for udeblivelse.

Et af de første punkter til drøftelse på samme generalforsamling var revision af
priskuranten. Fremover skulle mindsteprisen for at spille til kl. 12 være 8 kr. og 10 kr.
til kl. 1 pr. stemme.
Et andet punkt var oprettelse af en afdeling til hjælp for syge medlemmer, således at
den endelige afregning til medlemmet blev 10 kr. om ugen (lægeattest må dog fore-
ligge)
Endelig var man enige om, at rette henvendelse til en arrangør om ikke at bruge uor-
ganiserede musikere, da man ellers ville blokere arrangementet.

Priskuranten kom i 1918 til at se ud som følger (i uddrag) :

	 Foreningsballer fra kl. 7 til 12	 pr. stemme	       8 kr.

	  Do fra kl. 7 til 1	     pr. stemme	         10 kr.

	 Private gilder	 en hel fest	 pr. stemme	         15 kr.

	 Dansemuusik til private gilder	 pr. stemme	        10 kr.

	 Høstgilde på herregåde		   pr. stemme	         15 kr.

	  Do på bøndergårde		     pr. stemme	         8 kr.

	 Klavermusik til dilettant		  pr. stemme	         12 kr.

	 Dyrskue med efterfølg. spisning + dans		 15 kr.

	 Morgenserenade			       pr. stemme	         5 kr.

	 Bestillingspenge efter følgende regler :

		   For bestillinger under 30 kr.	   1 kr.
                      2 kr.
		   For bestillinger fra 30 - 50 kr.	  3 kr.

		   For bestillinger over 50 kr.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9