Page 10 - Akkorden febr. 19
P. 10

Generalforsamling i DMF, Fyns stift afd.

                  Den 27. januar 2019

       Dagsorden :

       1. Valg af dirigent
              Chris Kroman blev valgt.

       2. Godkendelse af dagsorden
              Godkendt

       3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
              Godkendt

       4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
         og beslutning om decharge.
              Regnskabet blev godkendt


       5. Indkomne forslag.
              Ingen


       6. Fastsættelse af lokalkontingent.
              Uændret. Odense afd. og Svendborg afd. ændrer ej heller
              deres kontingent.

       7. Valg af bestyrelsesmedlem.
              På valg er Jørn Vind (modtager genvalg).
                  Jørn Vind blev genvalgt

       9. Valg af bestyrelsesmedlem.
              På valg er Henrik Troelsen (modtager ikke genvalg)
                  1. suppleant Kenneth Valentin Friis blev valgt som
                  bestyrelsesmedlem

       10. Valg af 1. suppleant.
              På valg er Kenneth Valentin Friis (modtager genvalg)
                  Henrik Troelsen blev valgt

       11. Valg af 2. suppleant
              På valg er Richard Nielsen ( kan ikke genvælges)
                  Bente blev valgt
  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15