Page 2 - Akkorden febr. 19
P. 2

I dette nummer :      •  Bestyrelsesmøde 14. januar
      •  Nyt fra DMF
      •  På kryds og tværs med DMF
      •  Sebastian-koncert
      •  Generalforsamling 2019
    Hvis du ikke har tilmeldt dig “papir i hånd”-ordningen, går vi ud fra, at du synes,
    det er fint nok, at bladet kun kan læses på hjemmesiden.

    Du er stadig velkommen til at indsende indlæg til bladet, evt. emner, du mener,
    vi bør tage op

    Send en mail til cape@5750.dk

    DMF Fyns Stift’s hjemmeside : www.dmffynsstift.dk
     Udgiver :            Annoncer og artikler :
     Dansk Musiker Forbund - Fyns stift Indlevering af annoncer og artikler
     Udkommer 4 gange årligt     til næste nummer skal ske senest
                     1. maj 2019 til redaktionen


     Redaktion:           Annoncepriser :
     Carsten Pedersen        Priser pr. år for 4 numre:
     Tlf. 62622959         Hel side   :  kr. 600
     cape@5750.dk          Halv side  :  kr. 350

     Webmaster :           Foto/billedbehandling :
     René Setling          Carsten Pedersen  2
   1   2   3   4   5   6   7