Page 4 - Akkorden febr. 19
P. 4

Bestyrelsesmøde


    Tid:     Mandag, den 14. januar 2019, kl. 18.30

    Sted:     Hos René

    Deltagere:  Per, Carsten, Rene, Kenneth, Henrik og Jørn


    Referent:   Jørn    Dagsorden:

       1.   Godkendelse af dagsorden
                  Godkendt

       2.   Godkendelse af sidste referat
                  Underskrevet af deltagerne

       3.   Orientering fra formanden
                  Vi er 50 medlemmer. Alex Syrik har meldt sig ud.
                  Vi er netto steget med tre medlemmer i 2018.

                  Der bliver nogle SEMU aftener i vores region. Vi
                  har fået tildelt den 20. maj på Brobyværk Kro.
                  Der har været afholdt lignende aftener andre stede i
                  landet – bl.a. i Randers og i Brønderslev.
                  Formålet er at udbrede kendskabet til hvad der
                  foregår i DMF regi. Også demo af keyboard og
                  højttalere – evt. andet også.
                  Der skal også være noget levende musik – evt. 3
                  kunstnere. Det må gerne være noget som ikke er
                  helt så traditionelt. Spørgsmålet er hvad vi på Fyn
                  kan ”diske op med”? Lægger hovederne i blød.
                  Forslag skal være klar inden d. 17. februar, hvor
                  der er regionsmøde.

       4.   Regnskab samt udbetaling af diverse udlæg
                  Der er ikke sat penge ind på Aktivitetskontoen
                  siden i foråret 2018. Det er ikke gjort fordi vi ikke
                  bruger penge fra kontoen.
  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9