Page 5 - Akkorden febr. 19
P. 5

Generelt har der ikke været brugt penge af
                  betydning i 2018 – og derfor har vi en
                  fornuftig kassebeholdning.
                  Regnskabet skal op til generalforsamlingen
                  revideres af Jan Valbjørn og Carsten Anders
                  en. Henrik sørger for at dette sker.

       5.   Overståede arrangementer
                  Klubaften, den 19. nov. ude hos Kenneth. Vi
                  havde en rigtig god aften, og synd at der ikke
                  var større deltagelse.

                  Sebastian-koncert, den 25. november.
                  God koncert – ikke alt for god lyd. Sebastian
                  er en god sangskriver og har skrevet mange
                  gode melodier. Mht. sangstemme – så skulle
                  han måske for fremtiden overlade det at synge
                  til andre kunstnere.
                  Næste gang vi mødes til noget lignende - skal
                  vi nok efterfølgende mødes til en øl eller
                  andet – for ligesom at få en god afslutning på
                  aftenen.


                  Bestyrelsen vil fortsætte med at arrangere hvis
                  vi finder noget der kan være interessant for
                  medlemmerne.
                  Også her håber vi at der for fremtiden er en
                  større deltagelse fra medlemmernes side.

           Julekurve
                  Kenneth og Carsten var rundt med julekurve.
                  Det var en hyggelig tur – og der var glæde
                  ved at modtage kurvene.

           Arrangementer i næste kvartal(er)

                  Generalforsamling i Svendborg
                  søndag, den 3. marts, kl. 15, Hotel Troense
                  Rene og Carsten tager til Troense                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10