Page 6 - Akkorden febr. 19
P. 6

Generalforsamling i Odense
                  søndag, den 24. marts, kl. 14, på “Posten” – og
                  ikke på Kansas City som det plejer at
                  være. Carsten, Per og Jørn tager til Odense.

        6.   Kommende mærkedage
                  ingen

        7.   Fra regionen
                  Regionsmøde, den 17. februar, kl. 13.30,
                  i Kolding – ellers intet nyt.

        8.   GF 2018
                  Bestyrelsen møder kl. 14.00.

                  Chris er dirigent. Inger Allan er informeret om
                  dette.

                  Henrik sørger for penge til musikken.

                  Menuen blev drøftet og der blev ændret lidt i
                  forhold til sidste år.


                  Carsten sørger for lotterisedler til Amerikansk
                  lotteri. Jørn køber gaver – 20 præmier –


                  Ellers - se uddelte huskeliste – hvor hver især har
                  fået tildelt og kender deres opgaver.


        9.   Hjemmeside
                  Musikfyn – her vil der ske en oprydning –
                  således at ikke-medlemmer slettes.
                  Ikke den store aktivitet på hjemmesiden.


        10.  Akkorden
                  Udkommer medio februar.

        11.  Næste møde
                  11. februar 2019 hos Carsten kl. 18.30

  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11