Page 7 - Akkorden febr. 19
P. 7

Generalforsamling i Hjallese Forsamlingshus


   Søndag, den 28. januar var vi atter samlet til den årlige generalforsamling i Fyns Stift.

   Det blev på alle måder endnu en vellykket generalforsam-
   ling. Vi var 19 deltagere i selve GF’en, heriblandt gæster
   fra de andre afdelinger på Fyn. Fra Odense Chris Kromann,
   fra Svendborg Inger Allan og Daniel Taulov.
   Fra Hovedforbundet deltog Anders Laursen.

   Under GF var vore pårørende samlet til kaffe ovenpå.

   Selve generalforsamlingen kan du læse om andet steds i bladet.


   Kl. 17 kunne vi samles ved de veldækkede borde i salen, og formanden kunne byde
   velkommen og håbe på en vellykket fest.

   Menuen var den efterhånden velkendte buffet, dog med enkelte fine ændringer.
   Vi havde også i år lotteri, denne gang med hele 300 lodder, som hurtigt var revet væk.
   Sonja Vind havde indkøbt fine præmier, og der var gavekort fra John Godtfredsens Musik.


   Under middagen havde vi hyret
   Henrik Krogh fra Ferritslev.
   Henrik underholdt med sang og guitarspil
   med lækre prøver fra sit righoldige
   repertoire.
   Henrik har en stemme, der ligger
   tæt op ad John Lennons, og der var selv-  Tal musikken op . . .
   sagt mange Beatlesnumre inde over.


                     Efter middagen havde vi lavet aftale med
                     Electrish Fish, en polsk duo, der netop var
                     i landet denne weekend.
                     Der blev skruet noget op for lydstyr ken, men
                     musikken var på et meget højt niveau, så alle
                     måtte overgive sig.
                     Utroligt, hvad to mennesker kan få ud af et
                     keyboard, et trommesæt, en fantastisk
                     sangerinde og nogle gode midi-filer.

                     Kl. 21 sluttede festen, og alle kunne drage
                     hjem med gode oplevelser i rygsækken.
                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12