Page 8 - Akkorden febr. 19
P. 8

DMF : Afdelings-INFO
     Overenskomst med Levende Musik i Skolen er indgået med virkning fra skoleåret
     2019/2020. I overenskomsten er der blandt andet indskrevet betaling for overnatnin-
     ger og forbedring af de procentvise stigninger af honorarerne.
     Læs mere: https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny_overenskomst_med_lms-2/
     Årets Repræsentantskabsmøde afholdes 16. og 17. juni. – reservér venligst dagene.
     Skønt bestyrelserne i lokalafdelingerne kan beslutte hvem, der skal deltage på
     Repræsentantskabsmødet, foreslår vi, at Repræsentantskabsmødet også fremgår som
     punkt på dagsordenen til jeres generalforsamling. Dels med henblik på indsamling
     af rådgivende forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet dels med henblik
     på at finde deltagere til Repræsentantskabsmødet samt evt. unge, som kan vælges til
     Hovedbestyrelsen.
     Der er pt. 3325 der har underskrevet borgerforslaget om at bevare P8 Jazz. Der skal
     indsamles 50.000 borgere underskrifter inden 28. maj 2019 for at kunne fremsættes
     i Folketinget. Vi opfordrer derfor igen til at initiativet deles på f.eks. jeres Facebook-
     side og likes, for derved at få større udbredelse og dermed større sandsynlighed for
     at få indsamlet de mange underskrifter. Yderligere information kan findes på vores
     FB-side og også på vores hjemmeside: https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/
     bevar_p8_jazz/
     Facebook-side
     Udover nyheder lægger vi også tit reklame for vores kurser eller andre arrangementer
     på vores Facebook-side (https://www.facebook.com/danskmusikerforbund). Vi skal
     opfordre jer til at dele disse på jeres afdelings-facebook-side. I kan også læse nyheder
     mm. på andre medier herunder bl.a. vores hjemmeside (www.dmf.dk), formandens
     twitter-profil: (https://twitter.com/formandDMF), sekretariatschefens instagram-profil
     (https://www.instagram.com/sekretariatschef_dmf/) samt den instagram-profil hvor
     medlemmerne på skift viser billeder fra deres hverdag ( https://www.instagram.com/
     danskmusikerforbund/). Herudover er Dansk Musiker Forbund kommet på linkedin
     (https://www.linkedin.com/company/dansk-musiker-forbund/).
     Endelig skal du også huske vores eget debatforum.

  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13