Page 9 - Akkorden febr. 19
P. 9

“På Kryds og Tværs med DMF” er et nyt tiltag for
                      alle fest- og underholdningsmusikere i hele landet.

                      Formålet med arrangementerne
                      Vidensdeling, inspiration og socialt samvær vil
                      være nøgleordene for de syv aftenarrangementer,
                      hvor vi mødes til workshops, oplæg, showcases og
                      fagligt socialt samvær.

   Et andet formål med arrangementerne ”På Kryds & Tværs med DMF” er at iværksætte flere aktiviteter
   med fagligt indhold i de mindre DMF-afdelinger, hvor rammen er sat, og indholdet skabes i fællesskab
   med lokalafdelingerne i regionen.
                          Opdatering
   Alle er velkomne

   Vi ønsker at vise DMF udadtil. Derfor er ikke-DMF medlemmer velkomne,
   og vi opfordrer alle medlemmer til at tage en musikerven med.

   Hvor og hvornår
   “På Kryds og Tværs med DMF” afholdes på Fyn den 20. maj på Brobyværk Kro.

   Det første arrangement er afholdt i Nordjylland på Hotel Phønix i Brønderslev.
   Andet arrangement afholdes den 18. februar på Skævinge Kro i Nordsjælland, kl. 18.30 - 22.00.
   Programmet er her Om alternative former for festmusik og Dansk Musiker Forbunds forsikringer

   Planen for forårets arrangementer er stadig :

      Nordjylland      er afviklet
      Vestjylland      kendes endnu ikke
      Østjylland      kendes endnu ikke
      Sydjylland      11. marts
      Fyn          20. maj
      Nordsjælland     18. februar
      Sydsjælland      1. april

   Synlighed af arrangementer
   De syv arrangementer vil løbende blive annonceret på digitale medier i E-Nyt, DMF.dk og DMF på
   Facebook. For at sprede budskabet yderligere opfordrer vi også lokalafdelingerne til at linke/like disse
   sider. Derudover udsender lokalafdelinger mailinvitationer i de afdelinger, hvor arrangementerne
   afvikles.
   Kontakt og yderligere info
   Erik Sletting og Axel Boel fra DMF’s SEMU-udvalg er tovholder på de syv arrangementer, der afvikles
   i samarbejde med lokalafdelingerne. Har I spørgsmål til “På Kryds og Tværs med DMF" kan de kontak-
   tes på mail eller tlf.
      Axel Boel: musiker@axel-boel.dk tlf. 2354225
      Erik Sletting: Erik@sletting.dk tlf. 21225844
   Læs mere på www.dmf.dk/krydsogtværs

                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14