Om DMF Fyns Stift

Om DMF Fyns Stift

Historie

Afdelingen blev stiftet i 1915  som Sydfynske Musikerforening, senere omdøbt til Fyns Stifts Landmusikerforening og blev lagt ind under DMF i 1927, der nu består af 29 lokalafdelinger på tilsammen ca. 7.000 medlemmer.Fyns Stift afd. har ca. 50 medlemmer der repræsenterer næsten alle genrer indenfor det musikalske område, og vi ligger i tæt samarbejde med de to andre fynske afdelinger nemlig Svendborg samt Odense afdelingen.
Afdelingen følger DMF’s standardlove og afholder generalforsamling  i januar eller februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25% af afdelingens medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Kontingentet – som indtil videre stadig er fradragsberettiget – er: 
U23: musikere under 23 er medlem for 100 kr./mdr. (fradragsberettiget) og de 3 første måneder er gratis.
Almindelige medlemmer:
F-medlemskontingentet er 363,00 kr./mdr.
A-medlemmer: 829,00 kr./mdr. incl. A-kasse men eksl. efterlønsbidrag.
A-medlemmer incl. efterlønsbidrag skal betale 1.227,00 kr./mdr.
U-medlemmer (unge under uddannelse) betaler 188,00 kr./mdr.
og G-medlemmer (pensionister) skal betale 120,00 kr./mdr.